KTR
Keep them rolling Mobile

© Keep Them Rolling 2011

Keep them Rolling is een vereniging met het doel

het instandhouden van militaire voer-, vaar- en/of vliegtuigen – verder te noemen: voertuigen – die tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt en/of gefabriceerd zijn, meer in het bijzonder het instandhouden en uitdragen van de aan deze voertuigen verbonden cultuurhistorische aspecten en achtergronden alsmede het voor toekomstige generaties bewaren van de herinneringen aan de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog

Aanmelding

Als u belangstelling heeft voor onze vereniging, kunt u zich opgeven als donateur. Als u -een door onze vereniging goedgekeurd- militair voertuig met een bouwjaar in de periode 1939-1945 heeft, kunt u lid worden. Als lid of donateur ontvangt u 4 maal per jaar ons magazine met verslagen van evenementen, technische artikelen, etc. Ook ontvangt u regelmatig de "Top Secret" met bestuursmededelingen, updates van de laatste treffens en veel vraag & aanbod met complete voertuigen of de onderdelen daarvoor.

Elk jaar worden er vele evenementen georganiseerd voor de donateurs en leden zoals toeristische en historische toertochten, nachtritten, koffie-/ruilbijeenkomsten, terreinrijden en andere treffens. Toekomstige donateurs of leden kunnen zich wenden tot de ledenadministratie waarna een aanmeldingsformulier zal worden toegezonden.